YAYASAN MADINATUR RAHMAH HIDAYAH

Susunan Pengurus Yayasan

Pendiri :
– Dr. H. Rahmat Hidayat, SE, MT
– Milka Rohma, S.SI

Pembina :
Ketua : Dr. H. Rahmat Hidayat, SE, MT
Anggota : Drs. H. Asad Kensionor, Drs. R. Suciono ME

Pengurus :
Ketua : Milka Rohma, S.Si
Sekretaris : Endang Kusyanuarsi, SH
Bendahara : Suciwati Asad, DPL. Eng

Pengawas :
Cahyo Edi Pramono, ST, MBA